Korte geschiedenis

Het Familiegroepsplan vindt zijn oorsprong bij de Maori’s in Nieuw Zeeland. De overheid zat in een economische crisis en veel kinderen van de Maori’s werden uit huis geplaatst. Uithuisplaatsingen zijn duur.  De overheid ging in gesprek met de Maori’s en de bewoners van de Polynesische eilanden om na te gaan wat er speelde. Hieruit kwam naar voren dat zij meer invloed wilden als familie alvorens er ingegrepen werd door de overheid.  En zo geschiedde. Voortaan hadden kinderen het recht om eerst met de eigen familiegroep een plan op te stellen, alvorens er werd ingegrepen vanwege het Internationale Verdrag van het Kind (IVK).  Zonder wetenschappelijk onderzoek werd dit recht in 1989 vastgelegd.

The Family Group Conference is via Australië en Amerika overgewaaid naar Engeland. Eind jaren ’90 heeft Familie Netwerk Conferenties zijn intrede gedaan in Nederland (nu beter bekend als Familie Netwerk Beraad en Eigen Kracht conferenties)

In de totstandkoming van de Jeugdwet werd het Familiegroepsplan genoemd. In de mening van een aantal kamerleden was er te weinig expliciete aandacht geschonken aan het Familiegroepsplan in de wet. In september 2014 zijn er extra vragen gesteld door Voordewind (ChristenUnie) en Ypma (PvdA). Dit heeft geleid tot een verbetering en aanvulling in de beschrijving van de wet. Er staat nu heel duidelijk dat een gemeente het Familiegroepsplan moet aanbieden, ondersteunen en niet ter zijde mag leggen. Het plan van de familie is (zoveel mogelijk) leidend.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.