Waar vind ik ondersteuning

Algemeen

In elke gemeente is sinds 2012, en vaak al eerder, een CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) geopend. U kunt bij hen om hulp en advies vragen ook als het gaat om een familiegroepsplan op te stellen. In sommige gemeenten  vindt u hen in het gemeentehuis bij het WMO-loket.  Het kan zijn dat u flink moet doorvragen voordat men weet wat het Familiegroepsplan is.  In sommige gemeenten noemen ze het een ondersteuningsplan of hulpverleningsplan. Via social media, zoals twitter, is merkbaar dat het overal net even anders gaat en dat er wel wordt gevraagd of familie/buren kunnen ondersteunen, maar dat dit gebruikt wordt om te beoordelen of u aanspraak kunt maken op hulp. Dat is een gemiste kans. Steun vanuit mensen die jou goed kennen is onvervangbaar en duurt een leven lang.

Soms is het nodig om naast het netwerk ook (tijdelijk) professionele ondersteuning te krijgen. Ook dat kan beschreven worden in het Familiegroepsplan. Je kunt het plan dus inzetten ter voorkoming van (grotere) problemen en ter vermindering van problemen.

Waar vind ik hulp

Het CJG bevat in ieder geval de Jeugdgezondheidszorg (GGD/JGZ) en het Maatschappelijk werk. Zij kunnen u adviseren over opvoeden en opgroeien en bieden preventieve ondersteuning zoals een training of een aantal ondersteunende gesprekken. De ondersteunende gesprekken bevatten vaak het thema sociaal netwerk; hoe kunt u dit uitbreiden of hoe kunt u uw probleem bespreekbaar maken.

Een bekende organisatie op het gebied van Familiegroepsplannen is de Eigen-kracht centrale. Zij hebben veel ervaring met het opzetten van eigen kracht conferenties. Een getrainde vrijwilliger/coördinator helpt bij de organisatie. De kosten worden meestal gedragen door een instantie-gemeente. Het CJG kan de gegevens verstrekken, maar deze zijn ook op internet te vinden. U kunt ze rechtstreeks benaderen. Naast de Eigen kracht centrale zijn er inmiddels ook andere organisaties die kunnen ondersteunen. Ik noem er een aantal: Eigen Plan, Familiegroepsplan.nl en Samen 1 Plan (online).

Nog een website waar u informatie over het familiegroepsplan en andere zaken over Jeugdhulp kunt vinden is Uwouderplatform.

Specialistische hulp

De huisarts, Jeugdarts (GGD) en kinderarts zijn naast jeugdwerkers/ sociaal wijkteam ook aangewezen als toegangspoort tot Jeugdhulp. Echter ook voor vele artsen is het Familiegroepsplan nog erg nieuw. De instanties die specialistische zorg verlenen hebben meestal wel ervaring met het opstellen van een Familiegroepsplan. Het wel kan wel een andere naam hebben: hulpverleningsplan, ondersteuningsplan,  1 gezin 1 plan en plan van aanpak worden gebruikt. Om een dergelijk plan op te stellen gebruik je bijvoorbeeld een Familie Netwerk Beraad (FNB) of een Eigen Kracht conferentie (EK-c).

De bedoeling

De meeste mensen hebben al veel geprobeerd om hun problemen op te lossen. Als ze helemaal zijn vastgelopen (burn-out, depressief, gedragsproblemen, huislijk geweld, verwaarlozing) breekt het moment aan dat een plan echt hard nodig is. Liever natuurlijk eerder. Voorkomen is beter dan genezen.De bedoeling van het Familiegroepsplan is dus om met familie en het netwerk (vrienden/kennissen/buren) te praten over oplossingen/acties en over wie wat zou kunnen doen om (tijdelijk) te ondersteunen.

Sommige mensen hebben inmiddels een groot deel van hun netwerk niet meer vanwege de tijd en energie die problemen vragen of de ruzies die zijn ontstaan. Dit netwerk weer betrekken vraagt een grotere investering in de opzet. Inzet van een bemiddelaar/professionele begeleiding, veel praten en luisteren naar wat er zich heeft afgespeeld de afgelopen jaren en samen nadenken op welke manier er toch mensen betrokken kunnen worden. (Dat kan ook betrokkenheid zijn in de vorm van meedenken.) Het resultaat: Het gevoel dat iemand vanuit je netwerk echt naar je luistert maakt een wezenlijk verschil. Kinderen (en ouders) voelen zich minder eenzaam, er komt weer lucht er zijn geen geheimen, het versterkt de band en het begrip. Het klinkt simpel, maar dat is het niet! Vanuit dit luisteren en meedenken komen de oplossingen.

Zelf aan de slag 

Op deze website kunt u een voorbeeld downloaden wat kan helpen bij het maken van een Familiegroepsplan.  Het invullen zelf kost meestal niet zoveel tijd. De voorbereiding van de bijeenkomst(en), het uitnodigen en vooral het vertellen aan de omgeving waarom het familiegroepsplan belangrijk is en waarom er hulp nodig is kost eigenlijk de meeste tijd en energie. Vooral in situaties waarbij vele contacten zijn verbroken of zijn verminderd door de jaren heen lijkt het hopeloos. Gelukkig zijn familie/vrienden/bekenden in hun hart vaak nog wel betrokken en voelen zij ook het gemis. Het contact herstellen is dan de eerste stap. Als dit zelf niet lukt helpt het om een onpartijdige bemiddelaar/ondersteuner in  te schakelen.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.