Werkvormen

Er zijn diverse werkvormen en methodieken beschikbaar.  Voor mensen die nog niet eerder te maken hebben gehad met het opstellen van een Familiegroepsplan, is het lastig kiezen wat nu bij je past. Daarom een overzicht:

Eigen Kracht conferentie (EK-c): Een familiebijeenkomst (netwerk conferentie/beraad) geleid door een (getrainde) vrijwilliger. Zelfgekozen oplossingen worden vastgelegd in een plan. De Eigenkracht-centrale is de grootste aanbieder. Let op.

Familienetwerkberaad (FNB) : Een familienetwerkberaad/conferentie geleid door een professional waarbij zelfgekozen oplossingen worden vastgesteld in een plan. Meestal beschikbaar via de jeugdhulpaanbieders, specialistische zorg. Soms via het wijkteam.

Sociale Netwerk Strategieën (SNS): Overkoepelende term voor het bevorderen van de eigen kracht van volwassenen, gezinnen om met behulp van hun familie en/of netwerk tot oplossingen te komen. Een professional begeleidt een familienetwerkberaad en de zelfgekozen oplossingen worden in een actieplan vastgelegd.

1 Gezin 1 Plan (1G1P): Overzicht/plan van gezinsleden en belangrijke betrokkenen (vaak gaat het hier om de professionals) waarbij helder is wie wat doet en waarom. Het plan helpt om de zorg overzichtelijk te houden en er worden afspraken gemaakt over het coördineren (onderling verbinden) en evalueren (wat gaat goed, kan beter en/of is behaald).  Ook worden er einddoelen opgesteld waar stap voor stap naar toe wordt gewerkt.

Samen1plan: Een online Hulpmiddel met als doel de communicatie tussen verschillende zorgverleners te stroomlijnen. Het is gebaseerd op 1G1P. Via de website kan je online een gezamenlijk plan opstellen. Er zijn kosten aan verbonden die door de gemeente of zorgaanbieder worden betaald.

Het Keukentafelgesprek: gesprek met een WMO-consulent bij de mensen thuis over de problemen die ervaren worden, de eigen kracht, de mogelijkheden van het netwerk en de beschikbare oplossingen voor de problemen. Dit wordt vastgelegd in een document/plan.

Organisaties gebruiken niet altijd het woord Familiegroepsplan. Zo hebben zij het geregeld over een plan van aanpak, hulpverleningsplan, of ondersteuningsplan. Of dit altijd voldoet aan wat bedoeld wordt met het Familiegroepsplan is nog wel de vraag.  In het plan zou tenminste aandacht moeten zijn voor familie/vrienden/netwerk. Dus wie zijn er belangrijk voor het gezin en welke rol spelen zij of kunnen zij mogelijk spelen? In een Familiegroepsplan is er samen nagedacht met het netwerk wat er nodig is en wie dit kan bieden. Zie ook het voorbeeld Familiegroepsplan op deze website (gratis te downloaden).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.